Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

Mezinárodní vědecká konference

 

 

«RUS: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST!»

V pátek 27. února 2015 byla v hlavním městě Běloruska Minsku zahájena 14. Mezinárodní vědecká konference „Rus: minulost, současnost, budoucnost!“ Spolupořadateli konference jsou: Běloruské občanské sdružení „Rus“, „Běloruský slovanský výbor“, Mezinárodní sdružení „Slovanský parlamnentní svaz“, Petrovská akademie věd a umění, Mezinárodní svaz občanských sdružení „Všeslovanský sněm“ a „Mezinárodní slovanská akademie“.

Cílem konference je rozpracování koncepce bezpečnosti domorodých národů a slovanského světa na základě tradičního světového názoru a současné vědy.

Úkolem konference je sblížení společenských a státních iniciativ Běloruska, Ruska, Ukrajiny a ostatních slovanských zemí v obnovování světa a rodových základů tradičního slovanského vnímání světa, bezpečnosti, sociálních a kulturních cenností.

Generální ředitel Českomoravského slovanského svazu Petr Synek zaslal předsedovi Běloruského slovanského výboru prof. S.I.Kosťanovi a účastníkům konference pozdrav tohoto znění.

 

Vážení účastníci Konference,

vážené Slovanky, vážení Slované!

Velice lituji, že se z důvodu neodkladných pracovních povinností nemohu zúčastnit spolu s vámi tak významné akce, kterou dozajista konference o našich slovanských kořenech je! V duchu jsem však s vámi a naslouchám tlukotu vašich slovanských srdcí v rytmu melodie, kterou nám do způsobu seskupování písmen, slov, vět a řeči vtiskli naši předkové! Byli moudří a do našich jazyků zakódovali množství prvků, které nám při vyslovování slov a tvarů rezonují s odkazy bohaté slovanské minulosti a historie.

Martin Luther King nebyl Slovan, byl však loajální ke svému lidu a proto musel zemřít! Svůj životní odkaz shrnul do citátu: „Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat! Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli“. Mohli bychom směle doplnit, že to je i předobraz 21. století! Proto jsem velice nadšen, že dobří lidé nemlčí a sešli se v Minsku, aby to ticho ve slovanském prostoru nebylo tak hluboké!

Přeji vám skvělou dílčí, pracovitou a mírumilovnou slovanskou atmosféru! Věřím, že každý z vás složí do pomyslné mozaiky střípek, aby byl obraz slovanské moudrosti zase o něco ostřejší! Je to nutné pro ty, co vidí o něco hůř na dálku, takže nevidí možná rizika v budoucnosti. Je to nutné i pro ty, kteří si myslí, že hodnoty jako vlastenectví, slovanská vzájemnost a vztah ke skutečné pravdivé historii patří minulosti! Mějte krásný slovanský den!

S pozdravem a přáním tvůrčího jednání

Váš                       Petr Synek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *