Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

III. Všeslovanský bál v Žatci

 ŽATEC – Českomoravský slovanský svaz už potřetí zorganizoval Všeslovanský bál. Vedení Svazu se již v loňském roce rozhodlo, pořádat bály mimo Prahu, v regionech, kde svaz začíná o sobě dávat vědět. 

Tentokrát to byla Severočeská krajská rada Svazu, kdo připravil pro návštěvníky bálu bohatý program. Záštitu nad touto událostí převzala senátorka Zdeňka Hamousová, starostka města Žatce.

Samotný fakt, že místem konání bálu se stalo Královské město Žatec, jehož starobylou historickou část si někteří účastníci bálu stihli prohlédnout, umocnila atmosféra areálu Dvora u Svatého Jakuba, která dýchala řemeslnými tradicemi předků a historií pěstování chmele. Již od sedmnácti hodin byla v galerii tohoto malebného areálu ke zhlédnutí originální výstava tužek, kterou prováděl návštěvníky sám autor Emanuel Petráň. O hodinu později byl 3. Všeslovanský bál za zvuku fanfár trubačů zahájen slavnostním nástupem Chmelobrany Chrámu chmele a piva v Žatci. Vrchní velitel Chmelobrany podal hlášení předsedovi Severočeské krajské rady Petru Synkovi a poté velel přítomným povstat, neboť si všichni svorně zazpívali naši národní hymnu. Po úvodním ceremoniálu se rozproudila zábava. Tančilo se na ryze české písničky od dechovky, přes Hašlera až po klasické nezapomenutelné šlágry, nebo hity od Olympicu. A to vše díky skvěle všechny bavící muzice pana Jaromíra Jansy.

Všeslovanský bál měl i svoji slavnostní oficiální část, při které došlo k dekorování vybraných osobností svazovým vyznamenáním zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského. Z rukou předsedy Všeslovanského výboru Zdeňka Opatřila a generálního ředitele Českomoravského slovanského svazu Petra Synka převzali vyznamenání dva ocenění. Ladislav Černý, historik, stavitel a žatecký patriot, který z trosek vybudoval a provozuje areál Dvůr u Svatého Jakuba, za činnost zarputilého patriota a za ušlechtilou práci pro zachování historických kulturních, řemeslných a lidových tradic. Svatopluk Richard Norbert kníže von Hauqwitz, baron z Biskupic, mezinárodní bezpečnostní poradce, byl vyznamenán za činnost směřující k upevňování vlastenectví a zakotvení tradičních hodnot ve společnosti.

Se zdravicí k účastníkům bálu za královské město Žatec vystoupil jeho místostarosta Karel Krčmárik. Za Všeslovanský výbor srdečně pozdravil celý bál Zdeněk Opatřil, který připomenul historickou genezi aktivit slovanské vzájemnosti i to, že Praha a česká kotlina byly vždy centrem mezinárodního slovanského hnutí. Ocenil i skutečnost, že se do Žatce sjeli zástupci 6 národností – české, slovenské, lužicko-srbské, rusínské, ruské a ukrajinské, a že se společně dobře bavili. Věrni odkazu tradic si všichni přítomní zazpívali hymnu Hej, Slované.

Bohatá soutěž o hodnotné ceny jich nabízela přes dvě stovky. Však se měly hostesky co ohánět, aby si zájemci nakoupili dostatek lístků. Kdo nevyhrál, nemusel smutnit. Pořadatelé nabídli řadu pěkných nevyzvednutých cen v aukci.

Nudit se na Všeslovanském bále nemohl nikdo, ani ten, který pro tanec zrozen nebyl! Rusínský soubor Skejušan z Chomutova předvedl zabíjačku „v přímém přenosu“ bez kapky krve a v dalším svém vystoupení zazpíval krásné rusínské písně. Kozáci, kteří dorazili z Prahy, svými chorálovými hlasy a v tradičních uniformách rozvibrovali trámoví sálu a srdce nejedné posluchačky mužnými kozáckými písněmi.

Hlady a žízní nikdo neumřel

Zdarma se pilo skvělé pivo Slovan, které speciálně pro Všeslovanský bál a na počest něj, uvařili dle starobylých receptur v Chrámu chmele a piva. Žatecký pivovar věnoval bálu soudek lahodného čtrnáctistupňového piva Baronka, ze svého vývozního sortimentu. Po vypití těchto sponzorských zásob se čepovala žatecká tradiční piva. Pro každého bylo připraveno občerstvení z voňavé grilované krůty, nebyl důvod k hladu.

Kombinací krásného tradičního prostředí, dobrého jídla, skvělého piva, uchu ladící české muzice, nabitého programu, obětavého přístupu personálu areálu, výborné organizační práci a chuti bavit se všech přítomných jsme zažili povedený Všeslovanský bál, na který budeme rádi vzpomínat! V srdcích stovky lidí jsme zažehli plamínek radosti a pocitu slovanské sounáležitosti. Ohlédli jsme se za tradicemi, jenž nám odkázali naši slovanští předkové a důstojně s veselím jsme si je připomněli. Těšíme se již teď na bál příští, na ten 4. Všeslovanský!

Zvláštní poděkování patří organizátorům skvělé akce – Severočeské krajské radě ČMSS, zejména pak obětavosti Mirka Kellera, místopředsedy ČMSS pro kulturu, Dagmar Kellerové, Petra Synka, Honzy Meliky a Dany Procházkové. Skvělému průběhu napomohl iniciativní přístup majitele areálu Dvůr u Svatého Jakuba pana Ladislava Černého.

Akce by tak velkolepě neproběhla bez sponzorů, kteří přispěli součinností, hmotně nebo organizačně: Královské město Žatec, Chmelobrana Chrámu chmele a piva Žatec, Pivovar Žatec, Chrám chmele a piva Žatec, GE money bank Žatec, GRAPE SC Žatec, Silnice Group Žatec, Drogerie Lindner Žatec, TRENDczech Králův Dvůr, Malecký Petr Žatec, Semena Marcela Králová Žatec, Sedmikvítek Ladislav Černý Žatec, Autoplus II. Chomutov, Ruské středisko vědy a kultury Praha, Mlsná Koza p. Dongres Žatec, Fotospoušť Martin Štross Žatec, Hokrová Jarmila Žatec, Zdeněk Dragoun Praha, Marie Neudorflová Praha a květinářství Ivana Hásová Žatec.

Tisková služba ČMSS

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *