Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

Horký 4. Západoslovanský folklorní festival

V sobotu 6. června 2015 proběhl již čtvrtý ročník folklorních slavností v Královském městě Slaný. Letošní Západoslovanský folklorní festival se  organizátorům opravdu vydařil. Slunečné počasí rozpalovalo dláždění slánského náměstí a výkony vystupujících souborů rozpalovala srdce diváků. 4. Západoslovanský festival pořádal u příležitosti konání XII. Všeslovanského sjezdu tradičně Českomoravský slovanský svaz, spolupořádajícím bylo Královské město Slaný, Veleobec sdružených obcí Baráčníků a Folklorní sdružení ČR. Festival se konal za podpory Středočeského kraje, záštitu nad festivalem převzala senátorka Mgr. Zdeňka Hamousová a starosta města Slaný Ing. Pavel Zálom.

Celá sobota byla ve Slaném ve znamení folkloru. Krátce po desáté hodině přijal delegaci festivalu starosta Ing. Pavel Zálom. Delegaci vedl Petr Synek, generální ředitel pořádajícího Českomoravského slovanského svazu. Byla tvořena představiteli Veleobce sdružených obcí Baráčníků, zúčastněných baráčnických žup, členy vedení Českomoravského slovanského svazu, vedoucími uměleckých souborů a významnými hosty festivalu. V přátelské atmosféře, při pohoštění, promluvili k zúčastněným vedle starosty Ing. Pavla Záloma také Petr Synek, ředitel festivalu, Mgr. Svatopluk Hauqwitz, prezident festivalu, JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru a Jaroslav Proček, rychtář Veleobce sdružených obcí Baráčníků.

V jedenáct hodin se na pěší zóně seřadil slavnostní krojovaný průvod. Jeho řazení zpříjemňovala svojí produkcí místní kapela Dvořačka, která vyhrávala i do pochodu. Vlajka České republiky spolu s vlajkou Českomoravského slovanského svazu tvořily čelo průvodu, následovala Dvořačka, vedení města Slaného spolu s vedením festivalu, vedení Českomoravského slovanského svazu,významní hosté, pak se dále pod prapory obcí prezentovali Baráčníci, následováni jednotlivými soubory. Pestrobarevnými kroji, transparenty a vlajkami se to v průvodu jen hemžilo! Dobrá nálada, potlesk přihlížejících a skvělá Dvořačka přivedly průvod až na Masarykovo náměstí.

Na úvod zahájení festivalu zazněla naše národní hymna a ředitel festivalu Petr Synek, pronesl úvodní slovo. Poté pozdravil všechny přítomné starosta města Ing. Pavel Zálom, který vyjádřil potěšení nad tím, že se festival koná právě ve Slaném. Sérii vystoupení zakončil prezident festivalu Mgr. Svatopluk Hauqwitz, který poděkoval organizátorům i vystupujícím za přípravu významné akce pro upevnění našich národních tradic a vlasteneckých kořenů. V závěru svého vystoupení vyjádřil své potěšení z toho, že se v souborech realizuje tolik mladých lidí. Poté, z titulu své funkce prezidenta, festival oficiálně zahájil. Pak se náměstím rozezněla slovanská hymna – Hej slovane!

Pod vedením skvělé konferenciérky Jany Matějcové, se v krátkých vystoupeních prezentovaly umělecké soubory. To byla lákavá pozvánka na odpolední program, který začal ve 14 hodin.

Odpolední část zahájili svými vystoupeními ředitel festivalu Petr Synek, prezident festivalu Mgr. Svatopluk Hauqwitz, starosta města Ing. Pavel Zálom a zakladatel tradice Západoslovanského folklorního festivalu JUDr. Zdeněk Opatřil. Ten připomenul, že tradice festivalu se váže ke Dni slovanské vzájemnosti, který připadá na 25. června a byl vyhlášen v roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v Pittsburgu.

Diváci se mohli kochat tancem, scénkami, muzikou a zpěvem při dvanácti vystoupeních, mohli obdivovat pestrobarevné kroje různých krajů i národností. Vystupovaly soubory dětské, mládežnické i soubory dospělých. Náměstím zněly písně chodské, české, moravské, slovenské, rusínské, slovácké i ruské. Všechny se líbily a všechny rozvlnily většinu diváků. V první části nejvíce upoutaly pozornost rusínský soubor Skejušan z Chomutova, dětský soubor Sedmikvítek ze ZUŠ Žatec a bratrská dudácká dvojice Patrik a Hynek Hradečtí z Mrákova u Domažlic. Ve druhé části odpoledního programu se nejvíce líbila vystoupení dětského folklorního souboru Kolíček ze ZUŠ Ilji Hurníka v Praze, tanečního souboru Regrúti ze ZUŠ Žatec a Slovanského folklorního souboru, který zpíval kozácké písně.

V rámci doprovodného programu probíhala divácká soutěž o ceny. Tu připravilo informační centrum festivalu pod vedením Ing. Ludmily Komínkové, předsedkyně Středočeské krajské rady Českomoravského slovanského svazu. Malá anketa, zaměřená zejména na historii Královského města Slaný, byla v průběhu festivalu slosována a čtyři výherci si odnesli zajímavé ceny.

I když se na účasti souborů podepsala finanční deprese a mnohé soubory se festivalu nemohly zúčastnit, podařilo se ve Slaném předvést mnoho krásného z tradiční slovanské folklorní pokladnice. Co je potěšující, že se daří pracovat s dětmi a mládeží, která tak navazuje na cenné kořeny národní kultury a svébytnosti. Poděkování za obětavost a práci patří vedoucím dětských souborů Boženě Novotné (ZUŠ Ilji Hurníka) a Ivaně Fábryové (ZUŠ Žatec). Smysl pro odpovědnost osvědčují rodiče dětí, které v souborech pilně nacvičují a lidovou hudbu a folklor tak pomáhají šířit a udržovat nejen v srdcích svých, ale všech posluchačů a diváků. Příkladem jsou manželé Hradečtí, kteří své syny takto vedou od malička.

Mládež se daří zapojovat i rusínskému souboru Skejušan, který letos oslavil 25 let své činnosti a jeho vedoucí, paní Romaňáková je i přes svůj věk plná života a elánu. Nejmladším vystupujícím souborem, co do svého vzniku, byl Slovanský folklorní soubor. Ten zatím vystupuje bez ženské části, ale to se má brzy změnit.

4. Západoslovanský folklorní festival se vydařil a splnil své poslání beze zbytku. Velký podíl na tom měl organizační štáb, který festival naplánoval, připravil a realizoval. To vše pod vedením organizačního ředitele festivalu Ing. Miroslava Kellera, místopředsedy Českomoravského slovanského svazu pro kulturu.

Organizátoři, soubory i diváci prokázali, že ani tropické horko nemůže zhatit radost z krásné libozvučné hudby, tance, obyčejů a zvyků, které nám zanechali naši předci jako kulturní odkaz pro dnešek i zítřek. Proto se již dnyní, v hlavách pořadatelů, rodí koncept pro příští, již pátý ročník Západoslovanského folklorního festivalu.

Pořádající Českomoravský slovanský svaz děkuje Královskému městu Slaný, Veleobci sdružených obcí Bareáčníků, Folklornímu sdružení ČR, Středočeskému kraji, senátorce Zdeňce Hamouzové a starostovi Pavlu Zálomovi za podporu a spolupráci, díky které se mohl festival uskutečnit.

 

Tiskový odbor ČMSS

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *