Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

Odborný seminář Jeroným Pražský

V pondělí 30. května 2016 uplynulo rovných 600 let od mučednické smrti jednoho z největších Čechů, myslitele, buditele, badatele, cestovatele, reformátora, diplomata a vzdělance, učitele Jeronýma Pražského. 30. května 1416 proběhlo před koncilem v Kostnici poslední slyšení, odsouzení a poprava upálením na hranici ve stejných místech, kde na hranici mučednicky zemřel Mistr Jan z Husi.

Českomoravský slovanský svaz společně s dalšími občanskými společnostmi uspořádal za podpory Ruského střediska vědy a kultury v Praze odborný seminář, na kterém vystoupili přednášející a z různých úhlů pohledu představili osobnost Jeronýmovu. Zazněly čtyři přednášky na téma: Jeroným Pražský v literatuře (historička Marie L. Neudorflová); Neznámé skutečnosti o Jeronýmu Pražském (emeritní metropolita církve pravoslavné v Čechách a na Slovensku, prof. Vladyka Kryštof); Jeroným Pražský – učenec a dobrodruh (předseda ČMSS a historický badatel Petr Synek); Evangelium pro Mistra Jeronýma (spisovatelka, blogerka, aktivistka a disidentka Lenka Procházková). Zaznělo mnoho zajímavých informací, mimo jiné například silná orientace Jeronýma na pravdivost pravoslaví, kterého v západním směru církve tolik ubylo. Nebo to, že dva významní mužové naší historie naplnili stoletý úsek dějin svými velkými činy – v květnu 1316 se narodil Karel IV. otec vlasti, který zahájil přemísťování církevního centra z Avignonu do Prahy a učinil z Čech světsko-církevní mocenskou metropoli. Karel zemřel ve stejném roce 1378, kdy se narodil Jeroným Pražský, který mučednickou smrtí zaplatil i za troufalost Karlovu v květnu 1416. Bylo zmíněno i církevní schizma, nejprve dvojpapežství a posléze trojpapežství, což vyvrcholilo abdikací všech papežů a v několikaleté období bezpapežství – kdy koncil zmítaly veliké tlaky a kdy byli odsouzeni naši reformátoři a mučedníci, Mistři Jan a Jeroným. Oběma nebyli schopni pomoci ani dva mocní mužové tehdejší doby, králové – nevlastní bratři a synové Karla IV. Zikmund Lucemburský a Václav IV. Byla to doba mamonu, úpadku morálky a mravu, doba velmi podobná té naší.

V diskuzi pak zaznělo mnoho otázek, ale i doplnění přednesených témat. Vystoupili se svými zdravicemi k přítomným i JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru a Prof. Sergej Komkov, ředitel Ruského domu v Mariánských Lázních.

Odborný seminář moderovala paní Novotná velmi kultivovaně a důstojně. Uctění památky a odkazu Jeronýma Pražského se vydařilo a zúčastnění odcházeli spokojeni, i když určitě nečekali, že se zdrží oproti plánovanému ukončení o hodinu déle. Význam oběti pro naše dějinné události, které následovaly po upálení Mistrů Jana a Jeronýma byl tak obrovský, že přesáhl rámec Evropského kontinentu.

One Response to Odborný seminář Jeroným Pražský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *