SLOVANSKÝ SNĚM NA VALAŠSKU 2017

Ohlédnutí za Slovanským sněmem na Valašsku 2017 Převzato od Mojmír Mišun V tento okamžik je slovanský sněm za námi a je možné začít hodnotit. Z pohledu organizátorů jsme si oddychli, neboť program se naplnil Více »

PF 2017

Přejeme všem našim členům, příznivcům a sympatizantům krásné Vánoce, zdraví, pohodu a úspěšný rok 2017! Slovanské a vlastenecké cíle v nastávajícím roce budou ještě významější, než doposud. Buďme svorni při jejich realizaci! Více »

Kniha, která rozhodně zaujme

Václav Hrbek je nadšený vyznavač děl Václava V. Michalského a proto je s láskou překládá. Posuďte sami: https://www.targamannum.cz/v-prosinci-vyjde-kniha-vaclava-michalskeho-jaro-v-kartagu-silny-pribeh-dvou-sester-dcer-admirala-carske-namorni-flotily/ Více »

Krásné zpívání

Srdečně vás zveme na krásné vánoční zpívání o druhou adventní neděli. Na charitativní akci vystoupí i oblíbený folklorní soubor Českomoravského slovanského svazu Legia. Více se dozvíte na pozvánce Více »

Letošní Husovské slavnosti

Společně s obcí Petrovice na Sedlčansku se našemu Českomoravskému slovanskému svazu a Všeslovanskému výboru podařilo obnovit tradici Husovských slavností. O tom jsme se dohodli již vloni. Ty letošní byly věnovány uctění památky Více »

 

Odborný seminář Jeroným Pražský

Jeroným 600 let

V pondělí 30. května 2016 uplynulo rovných 600 let od mučednické smrti jednoho z největších Čechů, myslitele, buditele, badatele, cestovatele, reformátora, diplomata a vzdělance, učitele Jeronýma Pražského. 30. května 1416 proběhlo před koncilem v Kostnici poslední slyšení, odsouzení a poprava upálením na hranici ve stejných místech, kde na hranici mučednicky zemřel Mistr Jan z Husi.

Českomoravský slovanský svaz společně s dalšími občanskými společnostmi uspořádal za podpory Ruského střediska vědy a kultury v Praze odborný seminář, na kterém vystoupili přednášející a z různých úhlů pohledu představili osobnost Jeronýmovu. Zazněly čtyři přednášky na téma: Jeroným Pražský v literatuře (historička Marie L. Neudorflová); Neznámé skutečnosti o Jeronýmu Pražském (emeritní metropolita církve pravoslavné v Čechách a na Slovensku, prof. Vladyka Kryštof); Jeroným Pražský – učenec a dobrodruh (předseda ČMSS a historický badatel Petr Synek); Evangelium pro Mistra Jeronýma (spisovatelka, blogerka, aktivistka a disidentka Lenka Procházková). Zaznělo mnoho zajímavých informací, mimo jiné například silná orientace Jeronýma na pravdivost pravoslaví, kterého v západním směru církve tolik ubylo. Nebo to, že dva významní mužové naší historie naplnili stoletý úsek dějin svými velkými činy – v květnu 1316 se narodil Karel IV. otec vlasti, který zahájil přemísťování církevního centra z Avignonu do Prahy a učinil z Čech světsko-církevní mocenskou metropoli. Karel zemřel ve stejném roce 1378, kdy se narodil Jeroným Pražský, který mučednickou smrtí zaplatil i za troufalost Karlovu v květnu 1416. Bylo zmíněno i církevní schizma, nejprve dvojpapežství a posléze trojpapežství, což vyvrcholilo abdikací všech papežů a v několikaleté období bezpapežství – kdy koncil zmítaly veliké tlaky a kdy byli odsouzeni naši reformátoři a mučedníci, Mistři Jan a Jeroným. Oběma nebyli schopni pomoci ani dva mocní mužové tehdejší doby, králové – nevlastní bratři a synové Karla IV. Zikmund Lucemburský a Václav IV. Byla to doba mamonu, úpadku morálky a mravu, doba velmi podobná té naší.

V diskuzi pak zaznělo mnoho otázek, ale i doplnění přednesených témat. Vystoupili se svými zdravicemi k přítomným i JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru a Prof. Sergej Komkov, ředitel Ruského domu v Mariánských Lázních.

Odborný seminář moderovala paní Novotná velmi kultivovaně a důstojně. Uctění památky a odkazu Jeronýma Pražského se vydařilo a zúčastnění odcházeli spokojeni, i když určitě nečekali, že se zdrží oproti plánovanému ukončení o hodinu déle. Význam oběti pro naše dějinné události, které následovaly po upálení Mistrů Jana a Jeronýma byl tak obrovský, že přesáhl rámec Evropského kontinentu.

One Response to Odborný seminář Jeroným Pražský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich