OSLAVY SLOVENSKÉ STÁTNOSTI

Oslavy Slovenské státnosti na Jankovu Vršku. http://www.slavica.sk/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=62&key=lCfDFkoJ&subid=219-cgClaBYKFAPibr&tmpl=component Více »

Živé internetové vysílání

Zveme vás k poslechu živého vysílání na téma naší pra-slovanské historie, našich starobylých kořenů a zakládání slovanských Občin.   Více »

Občiny Slovanů a jejich sněm

Zahájili jsme praktickou část spolupráce se spolkem Država Morava a Slezsko. Vedle stávajících aktivit našeho svazu připravujeme sérii přednášek na téma pra-slovanských kořenů a historie. Rovněž koordinujeme zakládání slovanských Občin v Čechách. Více »

Prosluněné Husovské slavnosti 2017

Již po třetí se sešli účastníci slavnostního průvodu na návsi Žemličkovy Lhoty, aby vyrazili vzhůru, k Husově kazatelně. Počasí jim přálo, slunce svými paprsky rozehrávalo v poli  zrající pšenice vlnění barev a Více »

Svoboda slova po česku

Převzali jsme od partnerského Výboru národní kultury: Publikováno 24.6.2017 Skandál: Facebook zablokoval Primě diskusi k pořadu Svět podle Putina, televize nechápe a je v šoku. Blokace přišla z Irska z evropské centrály Více »

 

Letošní Husovské slavnosti

20160706_153500

Společně s obcí Petrovice na Sedlčansku se našemu Českomoravskému slovanskému svazu a Všeslovanskému výboru podařilo obnovit tradici Husovských slavností. O tom jsme se dohodli již vloni. Ty letošní byly věnovány uctění památky Mistra Jana z Husi a Mistra Jeronýma Pražského, které uvrhla jejich mateřská církev do těžkého žaláře a posléze nechala umlčet v ohni kostnické hranice. Jejich mučednické osudy se naplnily před 601 a 600 lety.

Bylo krásné slunečné odpoledne, když vyrazil z návsi Žemličkovy Lhoty průvod k Husově kazatelně, jak bylo pojmenované návrší nad obcí s obrovským valounem, ze kterého Mistr Jan kázal příchozím poutníkům. Čerstvý vítr přinášel zpěv ptactva z voňavých polí a luk, čechral vlasy a rozevlál vlajku se slovanským emblémem. Netrvalo dlouho a silnice přešla v pěšinu, po té se rozestoupily břízy a průvod dorazil k cíli. Tam již čekali další hosté a účastníci turistického hvězdicového pochodu se startem v Milevsku, Sedlčanech, Petrovicích, Krásné Hoře a ve Vysokém Chlumci.

Po krátkém odpočinku a občerstvení příchozích zahájila program paní Vlasta Roubíková, místostarostka spolupořádající obce Petrovice. Následovalo duchovní zastavení se zpěvem dobové církevní písně v podání farářů Československé církve husitské. Emeritní metropolita Pravoslavné církve v zemích Českých a na Slovensku Vladyka Kryštof, který převzal nad Husovskými slavnostmi záštitu, připomenul sepětí, bratrství a věrnost mučedníků Jana a Jeronýma v odhodlaném boji za reformu církve. Pravdu, za kterou bojovali a své doznání chyb potvrdila církev sama aktem jejich upálení.

Paní Marie L. Neudorflová, místopředsedkyně našeho svazu je velice kvalifikovanou historičkou. Její vystoupení zhrnulo hlavní charakteristické znaky doby, ve které Mistr Jan i Mistr Jeroným žili své příběhy a naplňovali je usilovnou prací pro lid a církev samotnou. Příkladně vyjadřovali potřebu nápravy vedení společnosti – tehdy církevní a definovali i možná rizika. Pravda byla skutečným pojmem, za níž byli ochotni i zemřít. Z historického hlediska je význam životního díla Mistra Jana z Husi a Mistra Jeronýma Pražského významný pro formování dějin našeho národa nejen v následujících 200 letech, ale až do současnosti. Ve svém vystoupení upozornila M. L. Neudorflová na paralely s dnešním děním a na aktuálnost odkazu našich mučedníků.

V dalším bloku zazněla zdravice Všeslovanského výboru, kterou přednesl jeho místopředseda pan Zdeněk Dragoun a krátké vystoupení předsedy našeho svazu pana Petra Synka. Ten dal v kostce do souvislosti dílo otce vlasti – Karla IV. a následné dění, které vyvrcholilo mučednickou smrtí Jana a Jeronýma. Uvedl zajímavost, že životní osudy otce vlasti a Jeronýma Pražského spolu tvoří rovné století – Karel IV. se narodil v květnu 1316 a zemřel v roce 1378, Jeroným Pražský se narodil roku 1378 a zemřel na hranici v květnu 1416. Mistr Jeroným Pražský – svatý mučedník, stejně jako svatý mučedník Mistr Jan Hus jako tým usilovně pracovali na obnově upadajících hodnot. Jan Hus pracoval s lidem a Jeroným byl více diplomatem a nositelem informací o aktuálním dění. Nedostatek informací o Jeronýmovi staví do světla více Mistra Jana, ale závěr jejich životních příběhů potvrzuje neskonalý význam obou pro naše národní dějiny.

Na závěr Husovských slavností se Husovou kazatelnou rozezněla dobová hudba v podání Ludus Musicus. Při ní položili přítomní květy k valounu, kterými vyjádřili svůj vděk i obdiv oběma mučedníkům – Mistru Janovi a Mistru Jeronýmovi.

Husovské slavnosti 2016 byly střízlivým uctěním památky a vzpomínkou na dva velikány našeho národa. Zaplatili daň nejvyšší, abychom se měli z čeho poučit. Děkujeme obci Petrovice za vstřícný přístup a zorganizování logistických záležitostí, díky kterým se akce vydařila. Věříme, že se i letos podaří vydat knihu  < Jeroným Pražský 600 let >, která doplní již vydanou knihu  < Jan Hus 600 let >.

redakční rada ČMSS

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich