Projevy Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Březnový vítr Lenka Procházková 15. března roku 1939 od šesti hodin ráno začala naši zemi, tedy to, co z ní zbylo po Mnichovu, obsazovat nacistická vojska. Invaze měla krycí název Březnový vítr. Více »

Přednáškový den – Slované dnešní doby

Slované dnešní doby – Ukázky slovanského způsobu života a myšlení Blok přednášek na Festivalu Miluj svůj život, více na www.festivalmilujsvujzivot.cz neděle 18.února 2018, Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10 – Vršovice doba Více »

Slovanská akademie 2. semestr

Vyprávění a ozřejmování odkazu našich slovanských Předků v živém vysílání na Svobodném vysílači CS se ujali Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Českomoravského slovanského svazu). Více »

Slovanská akademie 1. semestr

Do úvodní části problematiky života a uspořádání společnosti pra-Slovanů vás zavedou v relacích živého vysílání na Svobodném vysílači CS Ing. Mojmír Mišun (starosta spolku Država Morava a Slezsko) a Petr Synek (předseda Více »

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a Více »

 

Slovanství 2017

Ve valašském Vsetíně se v sobotu 11.11. 2017 uskutečnila mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017. Ve čtyřech blocích vystoupili přednášející z akademických kruhů aby přítomné informovali o záměrně zamlčovaných faktech, nalezených důkazech a objevech, které potvrzují, že oficiálně předkládaná historie slovanských národů je z větší části falzum vytvořené na zakázku!

První přednášející byla RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochova, která se dlouhodobě zabývá zkoumáním předchozích civilizací. Při své terénní práci s Ing. Jaroslavem Růžičkou nalézá důkazy pro svá tvrzení o stavbách vytvořených předešlými civilizacemi.
Duchovní linku propojuje se syntézou a centrum její pozornosti splétá na principu hermetismu. http://www.pyramidycr.cz/cs/index.php?index=kontakt
Zkoumáním skal objevuje stavby zaniklých civilizací a zjišťuje, že je často vytvořili lidské ruce. Její dílo potvrzuje, že území naší republiky patřilo mezi obydlené části světa a poskytuje tak v podzemí mnoho starobylých staveb ke zkoumání. Potvrzuje, že Znojmo bývalo hlavním městem západní části obrovské Državy (v době vlády Mojmírovců). V podzemí Znojma je křižovatka dálkových podzemních tras i pozůstatky obrovské stavby z doby předatlanské. Na těchto původních stavbách jsou často vybudované současné církevní stavby.
Podobná města vznikla i po světě, např. na území Kapadokie – podzemní město pro 200 tis. lidí, jeho vybudováním písemně pověřil jeho stavitel faraón a tato listina dodnes existuje!
Třetihorní (předstlanská) Velká Morava, jejíž součástí byly i oblasti měst Znojmo i Jihlava, byla obrovským správním útvarem rozkládajícím se od Baltu až na Balkán, od severu Sibiře až k Indickému oceánu, který zanikl dílem katastrofy. Následná Velká Morava (jak ji známe z historie) byla pouze fragmentem – Znojemsko je vzorový lokalita, nálezy na celém území. Katastrofu potvrzují stavby charakteru baziliky, které obsahovaly 6 m vysoké sloupy vyřezané z mramoru, všechny v momentě lehly jedním směrem. Stavby nesou konstrukční prvky popsané Platónem o Atlantidě. Podzemní dálkové trasy jsou řezané a mají křížení pod významnými lokalitami, jako je Znojmo. Při odstřelu znojemského pivovaru došlo ke zničení hlavního pohřebiště významných panovníků (Mojmírovců).
Stavby realizované před atlantskou katastrofou mají jiný náklon – původní osa Země se změnila, proto označení (třetí hory/čtvrtohory – před/po katastrofě).
Na jednu z otázek odpověděla Hana Blochová: „Osvobozeni duše spočívá v poznání, to není o ezoterice, o ornamentech, jedná se o duchovní otevření, prozření a žití v prostoru pravých informací . . .!“
Na otázku zhodnocení díla Otce vlasti řekla: „Karel IV. byl poslední panovník, který nazíral historii a původ celistvě, na principu hermetismu!
Mgr. Jan Kozák uvedl, že největším omylem jsou domněnky, že Slovane uctívali přírodu ve smyslu tančení okolo ohně a pod.! Slované uctívali přírodní Bohy, své Světlé Předky! Dále zdůraznil, že slovanské jazyky si zachovaly nejvíce původní védštiny a že český jazyk je nejkulturnějším na světě.  Úplně největší podíl védštiny nese ruština a běloruština.
Jan Kozák zdůraznil, že od počátku kristinizace je na naše území implementován démonský – satanský světonázor, to je důvod neustálých potíží – nalézáme se v ideovém vězení. Ničemu a nikomu okolo nás nerozumíme!
Božství v nás je evoluční potenciál, aktivace probíhá skrze poznání, které je rozvzpomenutím se!
Symbol Slunce nesloužil k uctíváni slunečního kotouče, ale k vyjádření nejvyšší pozice – božství. Základní védský princip: slovo se stalo poctou božstvu (písně, apod.)
Základní obětinou byl zpěv – upevňovali jsme si tim božskou sílu v nas!
Vyvoj: od slova citace pravých hodnot ke kalichu – svatému grálu – krvi. Slovane jsou lidem zemědělným – na zemědělském modelu byl znázorňován princip poznávání.
Za dezinformaci uvedl Slovanské uctívání symbolů přírody – stromu, rostlin, svatých hájů a pod. je nepochopení znázornění principu vědění a slouží k dezinterpretaci dějin.
PhDr. Viktor Timura CSc. označil za nejzásadnější dění při zkreslování a účelové manipulaci s historií období posledních cca 200 let, kdy je také nejbrutalnejší.
Němečtí historici v 19. století prohlásili, že Árijci – Germáni přišli do Evropy z Indie a proto jsou prvními příchozími (překroutili fakt, ze Árijci přišli 3,5 tis. př.n.l. do Indie). Hovořil o několika principech:
1. Faustovský princip – expanze, výboje a parazitovani na poražených, sami sebe takto označují Germáni.
2. Apolónský princip hovoří o Slovanech, hodnotový mechanismus založený na duchovnosti a příkladná mírumilovnost.
Byly uplatňované dva principy:
– Evropa patři tomu, kdo přišel první
– První přišli Germáni
Romanovci nebyli Rusové, byla to Polská – Prusská šlechta. Petr I. Veliký pozval německé historiky, aby vytvořili ruské dějiny. Vymazali – přepsali 5 tis. let. Nebyl však sám. V našem evropském prostoru existuje tendence vyhýbat se pojmu Slovanský – trvá 2000 let.
Dále se doktor Timura věnoval jazykům. Angličtina se stala oficiálním jazykem až v roce 1350, do té doby používali francouzštinu a před ní latinu.
V roce 2005 v USA provedli studii.  Při vyřčení slov zkoumali reakci mozku. Jen slovanské jazyky způsobovaly akci v mozku. Závěr – všechny evropské i ty ne slovanské jazyky se zformovaly z původních slovanských jazyků. V mozku je implementovaný dědičný dekodér. Angličtina je destruktivní jazyk, protože nemá genetické zakotvení v bytostných strukturách.
Podle Dr. Timury nejstarší civilizace v Evropě nebyla Mezopotámie, ale tři staroevropské slovanské:
1. Protoevropská   7000 let př.n.l
2. Poddunajska civilizace 5000 let př.n.l.
3. Kruho-rondelova civilizace 5 az 2 tisíciletí př.n.l.
PHDr. Ľubomír Huďo se věnoval stavu Evropy v současnosti. Současné politiky a vedení Evropy přirovnal ke Gottshalkům – to byl kníže, který zavrhl svůj rod a spojil se s Germány, aby tím pozvedl kulturní a hodnotové bohatství. Jednalo se ale o zradu Rodu!
Mezinárodní vědecká konference Slovanství 2017 potvrdila, že rozkrývání pravé slovanské historie a moudra, jehož jsme součástí má smysl, lze se dopátrat i vědeckých argumentů a důkazů. Nejedná se tedy o výmysly či dohady snílků a konspirátorů, ale o doteky skutečných zatajovaných faktů. To, proti čemu stojíme není zdravý rozum, ale snaha odepřít nám vědecky probádanou a podloženou letopisnou epochu našeho vývoje!
Poděkování patří všem vystupujícím i organizátorům!
Shrnující video naleznete na:

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *