Svoboda slova po česku

Převzali jsme od partnerského Výboru národní kultury: Publikováno 24.6.2017 Skandál: Facebook zablokoval Primě diskusi k pořadu Svět podle Putina, televize nechápe a je v šoku. Blokace přišla z Irska z evropské centrály Více »

Čím dál těžší hledání pravdy

O Jubilejním všeslovanském sjezdu jsme obšírně informovali již v jeho průběhu díky aktivitě Jana Korála, našeho člena v delegaci. Nebyl tam sám, náš svaz zastupovalo více osobností, ale Honza měl na starosti Více »

Přijďte uctít památku Mistra Jana

Sejdeme se o půl druhé na návsi v Žemličkově Lhotě, průvodem dojdeme na Husovu kazatelnu, kde nás čeká bohatý program a skvělé občerstvení. Společně tak vzpomeneme na velikého Čecha, kterému nebyl lhostejný Více »

Seminář o Jubilejním Všeslovanském sjezdu se pokusili rozbít provokatéři

Ve čtvrtek 15.6.2017 se v Domě odborových svazů konal seminář o průběhu Jubilejního všeslovanského sjezdu za přítomnosti členů české delegace. Přednášku moderoval Pavel Petkov, přednášel Jan Korál a odpovědí v bohaté diskusi Více »

Rusko brání naše tradiční hodnoty, myslí si část Čechů. Většina by si Kreml přála jako garanta bezpečí, ukázal průzkum

Průzkum Mezinárodního republikánského institutu ukázal, že více než čtvrtina obyvatel Česka věří, že Rusko brání naše „tradiční hodnoty“, jakými jsou rodina, víra či morálka. Dvě pětiny oslovených Čechů si naopak myslí, že Více »

 

Hej, Slované – všeslovanská hymna

Sochy Jarila Peruna a Velese v oblasti Krymu.

Hej, Slované je hymnická píseň vě- novaná všem Slova- nům. První verze textu vznikla v roce 1834 pod názvem Hej, Slováci. Tato melodie vychází z Mazurku Dąbrows- kiego, který je od roku 1926 polskou hymnou, avšak pomalejší a silněji akcentována. Ve známé podobě ji vytvořil slovenský evangelický kněz, básník a historik Samuel Tomášik.

Píseň sloužila jako hymna všeslovanského hnutí, obce Sokolské, jako státní hymna Slovenského státu, socialistické Jugoslávie i pozdější srbsko-černohorské Jugoslávie.

Slovensky má píseň název Hej, Slováci nebo také Hej, Slovania, česky Hej, Slované, srbsky Хеј, Словени (Hej, Sloveni), makedonsky Еј, Словени (Ej, Sloveni), chorvatsky Hej Slaveni, bosensky Hej Slaveni, slovinsky Hej Slovani, polsky Hej Słowianie, bulharsky Хей, Славяни (Chej, Slavjani) a rusky Гей, Славяне (Gej, Slavjaně).

Hej, Slováci

Slovenský evangelický kněz, básník a historik Samuel Tomášik napsal tuto píseň během své návštěvy Prahy v roce 1834. Byl velmi pobouřen tím, že němčina je v ulicích Prahy slyšet mnohem častěji než čeština. Zapsal si do deníku:

„ … Pokud matička Praha, perla západního slovanského světa, se začíná ztrácet v německém moři, co asi čeká Slovensko, mou drahou vlast, pro kterou je Praha zdrojem duchovní kultury? Zatížen touto myšlenkou, vzpomněl jsem si na starou polskou píseň „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy“. Tato známá melodie vyvolala v mém srdci vzdorné „Hej, Slovaci, ešte naša slovenska reč žije“… Běžel jsem do svého pokoje, zapálil svíci a tužkou napsal do svého deníku tři verše. Píseň byla hotova v okamžiku. “ — (deník Samuela Tomášika, neděle 2. listopadu 1834)

Všeslovanská hymna

Brzy Tomášik do textu zahrnul všechny Slovany a píseň Hej, Slované se stala známou díky myšlence panslavismu, zejména pak ve slovanských zemích pod vládou Rakouska. Byla vydána v řadě časopisů, kalendářů, byla zpívána na politických sjezdech a stala se neoficiální hymnou všeslovanského hnutí.

Její popularita dále vzrostla, když byla přijata za oficiální hymnu Sokola, hnutí založeného na všeslovanských ideálech a fungující v celém Rakousku-Uhersku. V roce 1905 bylo odhalení památníku slovinského básníka France Prešerena v Lublani oslavováno sborovým zpěvem písně Hej, Slované. Během první světové války byla píseň často užívána slovanskými vojáky na obou stranách fronty k vzájemnému povzbuzení nacionalistického cítění a prevenci krveprolití. Mnoho slovinských, chorvatských a srbských Sokolů, sloužících v rakousko-uherské armádě, se dobrovolně vzdalo vojákům Srbska nebo Ruska nebo často přeběhli do řad druhé strany. Píseň se s nimi šířila po Balkánu a do Ruska a zůstala populární i v meziválečném období.

Slovenská hymna

Na Slovensku byla píseň Hej, Slováci považována ze neoficiální hymnu po celou moderní historii. Oficiálně se stala hymnou Slovenského státu v letech 1939–1945. Přestože se po první světové válce, znovu po druhé světové válce a nakonec také v roce 1993 stala hymnou Slovenska píseň Nad Tatrou sa blýska, píseň Hej, Slováci je stále mnohými lidmi (především nacionalisty) považována za „druhou“ národní hymnu.

Jugoslávie

Poprvé se Hej, Slované na území Jugoslávie objevilo na počátku 19. století. Dragutin Rakovac píseň přeložil a pojmenoval ji Hej, Ilirové. Až do druhé světové války se pak překlad příliš neměnil, kromě toho, že Ilyrové se pod vlivem změn ve vnímání obrozeneckého hnutí změnili na Slovany.

V roce 1941 zasáhla Království Jugoslávie druhá světová válka. Síly Osy v dubnu vstoupily do země a jugoslávská armáda kapitulovala během sedmi dnů. Protože stará hymna obsahovala odkazy na krále a království, rozhodli se antimonarchističtí partyzáni vedení Titem a jeho komunistická strana vyhnout se ji a nahradili ji písní Hej, Slované. Píseň byla zpívána během obou setkání AVNOJ, legislativního orgánu hnutí odporu, a postupně se začala všeobecně považovat za hymnu nové Jugoslávie.

Stará královská hymna byla oficiálně opuštěna po osvobození v roce 1945, ale žádná nová nebyla přijata. Bylo podniknuto několik pokusů prosadit jiné, specificky jugoslávské, písně jako hymnu, ale tyto nezískaly větší podpory a Hej, Slované bylo dál neoficiálně používáno. Poté byly snahy o nalezení nové hymny opuštěny a v roce 1977 se Hej, Slované oficiálně stalo hymnou Jugoslávie.

 Srbsko a Černá Hora

Po rozpadu Jugoslávie v letech 1991-1992, kdy pouze Srbsko a Černá Hora zůstaly ve federaci, byla píseň dále používána jako státní hymna nové federace. Po přeměně na volnější svaz Srbsko a Černá Hora se očekávalo přijetí nové hymny, ale v otázce státních symbolů nebylo dosaženo shody a proto Hej, Slované dále zůstalo hymnou.

Dnes patří tato píseň všem Slovanům

Poté, co se státní svaz v roce 2006 rozpadl se tato otázka stala zbytečnou a píseň Hej, Slované již není oficiální hymnou žádného nezávislého státu světa.

1. Hej, Slované, ještě naše                2. Jazyka dar svěřil nám Bůh,
slovanská řeč žije,                                 Bůh náš hromovládný.
pokud naše věrné srdce                        Nesmí nám ho tedy vyrvat
pro náš národ bije.                                 na tom světě žádný.

Žije, žije duch slovanský,                        I nechať je tolik lidí,
bude žít na věky.                                    kolik čertů v světě.
Hrom a peklo, marné vaše,                    Bůh je s námi, kdo proti nám,
proti nám jsou vzteky.                             toho Perun smete.

 

3. I nechať se též nad námi,
hrozná bouře vznese.
Skála puká, dub se láme.
Země ať se třese !

My stojíme stále pevně,
jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně …

Hymnus v mnoha jazycích

Vzhledem k tomu, že tato píseň je stále velmi živá, přinášíme vám texty, které používají slovanské národy v řadě dalších zemí.

 

 Zdroj: Wikipedie

One Response to Hej, Slované – všeslovanská hymna

  1. Hymna Hej, Slaviane na CD, na stránke http://www.slavica.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde