Пресс релиз

Чешско-моравский Славянский союз един! Чешско-моравский Славянский союз (далее «ЧМСС») стал объектом давно задуманного и целенаправленного нападения. После захвата руководящих органов группой давления он должен был служить интересам дестабилизации и внутреннего распада Международного Více »

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЧМСС

Заявление Президиума Чешско-моравского Славянского союза к чрезвычайно опасной ситуации в славянском движении.   Войтех Merunka с 7 января 2015 года не имеет права действовать от имени Чешско-моравского Славянского союза.   Více »

СЛАВЯНСКИЕ ДНИ В СЛОВАЦКОЙ НИТРЕ

НИТРА – В словацком городе Нитра состоялись два больших международных славянских события. Конференция «Слово и письменность славян», а также заседание Международного славянского комитета. Více »

 

Odhalení památníku obětem fašismu v Chebu

«V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Пресс релиз

Чешско-моравский Славянский союз един!

Чешско-моравский Славянский союз (далее «ЧМСС») стал объектом давно задуманного и целенаправленного нападения. После захвата руководящих органов группой давления он должен был служить интересам дестабилизации и внутреннего распада Международного славянского движения! К такому выводу пришла Ревизионная комиссия ЧМСС.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЧМСС

Заявление Президиума Чешско-моравского Славянского союза к чрезвычайно опасной ситуации в славянском движении.   Войтех Merunka с 7 января 2015 года не имеет права действовать от имени Чешско-моравского Славянского союза.

 

СЛАВЯНСКИЕ ДНИ В СЛОВАЦКОЙ НИТРЕ

НИТРА – В словацком городе Нитра состоялись два больших международных славянских события. Конференция «Слово и письменность славян», а также заседание Международного славянского комитета.